Gramstadbåten er ferdig

Gramstadbåten er ferdig
Lasta i skipet er på plass

Båtar har i alle tider vore lasta med likt og ulikt. Kva sender me ut i verda frå våre hamner? Kva kjem til oss frå andre land og folk?

I midten av april i 2008, like ved Gramstadtjern, på vegen opp mot Dalsnuten, veks ein 10 meter lang kvelva båtform fram i levande pil. Skulpturen skal slå rot, og vil verta ei grøn og tett form om sommaren, og ei luftigare, bladlaus form om vinteren. Her vil turgåarar få eit spanande rom å rasta i, og kanskje – hvis dei ser godt etter – oppdagar dei skjulte skattar òg?

Me vonar også at tankar og draumar til dei over hundre elevane frå Aspervika skole og Hana skole, som deltok i prosjektet ved å laga både last i keramikk og å fletta skulpturar i pil, vert synlege.

Gramstadbåten skal vera ein stad der nye Sandnes-buarar kan visa oss sitt blikk på verda, og ein stad der nye opplevingar på mange plan kan ta til.

Prosjektet er utvikla saman med den danske pileflettaren Birgit Østergaard-Jensen og PileByg AS, og er del av Stavanger2008 – Europeisk kulturhovudstad sitt program.

Opning 27. april 2008 kl 12.00 ved ordføraren i Sandnes kommune.

Sjå fleire bilete her.

Båtbygging på utradisjonelt vis
Montering av lasta

Om Torunn

Ved å arbeida i nær kontakt med tradisjonsmateriale, utviklar eg vidare kunnskapen eg fekk frå Ellen Kjærgaard, Césàr Fariña og Hege Stenseng på Pottemakeriet ved Norsk Folkemuseum i Oslo.

 

Bakgrunnen min som etnolog er også til både glede og nytte i arbeidet.

Forhandlarar

  • Raulandsakademiet
  • Torvhuset på Fotland mølle, Time
  • Dalane folkemuseum
  • Gaute Rostrup, Sandnes
  • Husfliden-butikkar over heile landet

Kontakt

Heskestadveien 9
N-4015 Stavanger
tlf.: +47 958 76 353

 

post(snabel-a)maaseidvaag.com

- - - 

Ta kontakt for å avtala møte.