Barnehageprosjekt

Tornado
Tornado

Våren 2015 fekk eg arbeida i Varden barnehage i Stavanger. Dei eldste barna, Gul gruppe, skulle vera med på å dekorera tallerkar.

Samstundes fekk dei høyra om ulike dekoreringsteknikkar og ornamentikk, og me snakka om måltidet og tallerkar sin plass i det.

Flotte sluttprodukt, og mange stolte dekoratørar! Sjå fleire bilete her.

 

Om Torunn

Ved å arbeida i nær kontakt med tradisjonsmateriale, utviklar eg vidare kunnskapen eg fekk frå Ellen Kjærgaard, Césàr Fariña og Hege Stenseng på Pottemakeriet ved Norsk Folkemuseum i Oslo.

 

Bakgrunnen min som etnolog er også til både glede og nytte i arbeidet.

Forhandlarar

  • Raulandsakademiet
  • Torvhuset på Fotland mølle, Time
  • Dalane folkemuseum
  • Gaute Rostrup, Sandnes
  • Husfliden-butikkar over heile landet

Kontakt

Heskestadveien 9
N-4015 Stavanger
tlf.: +47 958 76 353

 

post(snabel-a)maaseidvaag.com

- - - 

Ta kontakt for å avtala møte.