juli 2008

A World of Folk

Bowls with a white acanthus decor
From the exhibition A World of Folk

This dynamic look at Nordic design and craft aims to explain how Norwegian and northern European creativity is bound by a new folk language, working towards a redefinition of craft today and a rein

A World of Folk

Skåler med kvit akantus
Frå utstillinga A World of Folk

Utstillinga vil visa korleis nordiske kunsthandverkarar og designarar i dag er opptekne av eit nytt folkloristisk språk og ei ny tolking av design for morgondagen.

Om Torunn

Ved å arbeida i nær kontakt med tradisjonsmateriale, utviklar eg vidare kunnskapen eg fekk frå Ellen Kjærgaard, Césàr Fariña og Hege Stenseng på Pottemakeriet ved Norsk Folkemuseum i Oslo.

 

Bakgrunnen min som etnolog er også til både glede og nytte i arbeidet.

Forhandlarar

  • Raulandsakademiet
  • Torvhuset på Fotland mølle, Time
  • Dalane folkemuseum
  • Gaute Rostrup, Sandnes
  • Husfliden-butikkar over heile landet

Kontakt

Heskestadveien 9
N-4015 Stavanger
tlf.: +47 958 76 353

 

post(snabel-a)maaseidvaag.com

- - - 

Ta kontakt for å avtala møte.